Kontakt
Styrelsen
Helena Henriksson, Knut
Fredrik Hammarström,
Markbladet
Agne Lind, Linma
Fastighetsförvaltning
Anette Jansson,
Ekonomipoolen
Ann-Sofia Johansson,
Vilja Butiken
Anna Persengård,
Team Sportia
Charlotte Berndtson,
Audio Video
Anna Niste,
skene Zoologiska (ej på bild)
Susanne Svedle, Skrädderiet
(ej på bild)
Har du frågor om våra allmänna event och aktiviteter?
Centrumgruppen Kinna: Ann-Sofie på Vilja Butiken tel 0320-126 47. Henrik på Jeansson tel 0320-105 75.
Centrumgruppen Skene: Hans på Skene Bokhandel tel 0320-472 20.

Vid övriga frågor vänligen kontakta oss via mail: info@handelimark.se. Adress: Box 2117, 511 02 Skene
                 Medlemmar
Aktivitetsplan